Facebook ikon Twitter ikon Vimeo ikon

Hosletoppen skole
Besøksadresse:
Bjarne Skaus vei 40,
1362 Hosle
Telefon: 67167300
E-post: hosletoppen.skole@
baerum.kommune.no

Postadresse:
Hosletoppen skole
Bærum kommune
1304 Sandvika
 

Hver mandag mellom 14.30 og 16.00

Skolen er alltid åpen for elever som vil være igjen og gjøre skolearbeid om ettermiddagen.

Fremmedspråk:

Tysk         

Fransk      

Spansk     

Kinesisk    


Valgfag

8. trinn

Forskning i praksis
Design og redesign
Fysisk aktivitet og helse
Sal og scene

9.trinn

Medier og kommunikasjon
Fysisk aktivitet og helse
Sal og scene
 

Velkommen til Hosletoppen skole

Hosletoppen skole er en liten ungdomsskole med et godt elevmiljø. Skolen oppnår gode resultater. Skolen får elever fra Eikeli skole og Hosle skole. Det er fritt skolevalg i Bærum og vi har plass til flere elever. Vi ønsker elever fra andre barneskoler velkommen!
matematikk2014.jpg

Søknad til Utdanningsdirektoratet om å få tilby forsering i matematikk som valgfag på 8.trinn

På Hosletoppen skole tilrettelegger vi for at motiverte elever skal få ekstra utfordringer i matematikk ved at de kan forsere matematikk-faget. For å forbedre dette tilbudet ønsker vi også å prøve ut at elevene på 8. trinn skal kunne velge matematikkpensum (lokal plan)for 9.trinn i stedet for valgfag på 8. trinn.
Les mer »   05.03.2014

Storforeldremøte onsdag 19. mars 2014

Hvordan kan vi hjelpe ungdommene våre til å styrke sitt selvbilde?Ungdomstiden er spennende og kan være utfordrende både for ungdommen selv og for oss foresatte. Det er en brytningstid, og mange ungdommer bekymrer seg eller opplever forventningspress. Det er også en ny fase i relasjonen til oss voksne, en tid hvor de tester våre grenser og møter nye utfordringer.
Les mer »   13.02.2014

kinesisk mamma.jpg

Kinesisk

Kinesisk som fremmedspråk gir mange muligheter.
Les mer »   29.01.2014

RSS

Hva skjer

24.04.14
tentamen i nynorsk for 10. trinn
24.04.14 kl. 08:45 - kl. 13:20
Nye 8. trinn skoledag på Hosletoppen
Smakebit med fransk, kinesisk, spansk og tysk. Kroppsøving i idrettshallen og forsøk på naturfagssalen
07.05.14 kl. 18:00
Informasjonsmøte om Kinesisk som fremmedspråk for nye 8. trinn og foresatte
Ved faglærer, elever og rektor. På grunn av enklere matservering må man gi beskjed på forhånd om at man kommer.
15.05.14
9. trinn til Oskarsborg med Rigmor
15.05.14 - 23.05.14
Eksamensperiode for 10. trinn, skriftlig
15.mai - elevene får vite hvilket fag de får
19.mai - matematikkeksamen
19.mai - engelsk teksthefte tilgjengelig
20.mai - engelsk eksamen
21.mai - norsk teksthefte tilgjengelig
22.mai - bokmålseksamen
23.mai - nynorskeksamen
26.06.14
Eksamensperiode for 10. trinn, muntlig
26.mai - Melding om trekkfag 1. pulje
28.mai - Muntlig eksamen 1. pulje
30.mai - Melding om trekkfag 2. pulje
3.juni - Muntlig eksamen 2. pulje